PALVELUT

Palvelemme ammattitaidolla automaation kaikissa vaiheissa – suunnittelemme, toteutamme, modernisoimme sekä tarjoamme huolto- ja varaosapalveluita.

Modernisoinnit ja turvallistamiset

Teemme uusien automaatioprojektien lisäksi modernisointeja ja turvallistamisia vanhoihin linjoihin sekä koneisiin ja laitteisiin.

Uusimalla esimerkiksi laitteiston ohjaus saadaan vanhan ja toimivan laitekokonaisuuden elinkaarta jatkettua vuosiksi eteenpäin – ja samalla laitteiston ominaisuuksia nykyaikaistettua sekä huoltovarmuutta parannettua.

Aina ei ole järkevää investoida kokonaan uuteen automaatiolinjaan, vaan jo olemassa oleva tuotantolinja tai -kone voidaan päivittää tämän päivän turvallisuusvaatimusten mukaiseksi ja ohjaukseltaan nykyaikaiseksi.

Esisuunnittelu ja automaatioselvitys

Tarjoamme automatisointiin liittyvää esisuunnittelua sekä automaatioselvityksiä erityyppisille hankkeille.

Esisuunnittelussa määritellään laitteiston tekninen kokoonpano ja vaatimukset sekä haluttu automaatioaste, sekä selvitetään kustannukset mahdollista investointia varten. Esisuunnittelu on suositeltavaa etenkin suuremmissa automaatioinvestoinneissa sekä monimutkaisemmissa modernisoinneissa.

Automaatioselvitys on järkevä tapa lähteä suunnittelemaan yrityksen automatisoinnin tulevaisuutta ja automatisointiasteen nostamista.

Selvityksemme kattaa valittujen tuotteiden tai prosessien:

  • nykytilan kartoituksen ja ehdotuksen automaatioasteen nostosta
  • investoinnin tavoitteen määrittelyn
  • automaatioinvestoinnin kustannusarvion
  • investoinnin takaisinmaksulaskelman sekä henkilöstön osaamisen kehittämistarvemäärittelyn

Huolto- ja varaosapalvelu

Tarjoamme huoltosopimuksella huolto- ja varaosapalvelua toimittamiimme laitteisiin. Toimittamamme laitteet varustetaan usein etäyhteysominaisuudella, jolloin vianetsintä ei vaadi välttämättä käyntiä paikan päällä.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä.

Ota yhteyttä